Pretraga

Nema proizvoda u košarici.

Zaštita privatnosti

Ova Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka (dalje u tekstu: Pravila), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i koja su Vaša prava. EMPRESA VENTA je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s propisanim pravnim osnovama, sve sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije.

EMPRESA VENTA poštuje pravila privatnosti i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Kako biste znali kako i u koje svrhe EMPRESA VENTA, kao voditelj obrade, obrađuje Vaše podatke molimo Vas da pročitate ova pravila. Vaša privatnost i zaštita osobnih podataka od iznimne su nam važnosti.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo:

EMPRESA VENTA d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica Dragutina Golika 38, Zagreb (Grad Zagreb) (dalje u tekstu: EMPRESA VENTA)

OIB: 01875918890

MBS: 081207108

Tel: +385 917929908

E-mail: info@premium-box.hr

Kontakt podaci osobe odgovorne za zaštitu i upravljanje osobnim podacima su: Dajana Paušić Podhraški, +385917929908, info@premium-box.hr (ime i prezime, kontakt broj i e-mail adresa)

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, odnosno pomoću kojih se osoba može izravno ili neizravno identificirati, poput imena, prezimena, spola, broja telefona, adrese stanovanja, e-maila, IP adrese, bankovnog računa i slično.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Primjerice, EMPRESA VENTA ima legitimni interes obrađivati vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, da bi spriječio prijevaru ili osigurao mrežnu i informacijsku sigurnost svojih IT sustava.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu.

O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail mailto:info@premium-box.hr ili na adresu EMPRESA VENTA D.O.O., Dragutina Golika 38, 10000 Zagreb, s natuknicom „Za službenika za zaštitu osobnih podataka EMPRESA VENTA“.

Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

EMPRESA VENTA osobne podatke prikuplja u svrhu Vašeg korisničkog iskustva, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva, kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte i slično, te u svrhu naše osobne analize sadržaja, a sve za potrebe komunikacije s vama te s ciljem da vam se omogući pristup očekivanim i posebnim informacijama i ponudama.

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, primjerice kada ispunite određeni obrazac na našoj web stranici – web shopu https://premium-box.hr/. EMPRESA VENTA se pridržava svih važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade podataka EMPRESA VENTA obrađuje osobne podatke kupaca i / ili potencijalnih kupaca odnosno drugih korisnika. EMPRESA VENTA brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Za sva pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem e-maila mailto:info@premium-box.hr.

Upućuju se Kupci EMPRESA VENTA (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici naših proizvoda i usluga, Korisnici koji su primatelji naših obavijesti o proizvodima i uslugama te Korisnici koji pristupaju našim internetskim stranicama (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno u ovim Pravilima kako bi lakše razumjeli koje podatke EMPRESA VENTA prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Kupaca odnosno Korisnika kao ispitanika.

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

Prilikom izvršavanja poslova za koje smo registrirani kao društvo obrađivat ćemo različite kategorije osobnih podataka.

1) KORISNIČKA PODRŠKA

Ako se obratite našoj poslovnici ili nas kontaktirate na bilo koji drugi način komunikacije koji je Vama dostupan, trebaju nam Vaši kontakt podaci kako bismo riješili problem s kojim nam se obraćate. Uz navedeno morat ćemo Vas identificirati na način koji se detaljno propisuje i u našim drugim internim aktima. Podatke koje nam ustupite koristit ćemo samo za navedenu svrhu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge drugih pravnih osoba kojima povjeravamo Vaše podatke samo u mjeri u kojoj će to biti potrebno za rješavanje Vašeg slučaja (npr. ovlaštenih društava koje za nas održavaju sustav web stranice ili pružatelji usluga dostave za webshop narudžbe).

2) WEBSHOP (ONLINE TRGOVINA)

Prilikom registracije na web shopu https://premium-box.hr/ prikupljamo određene osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail adresa te datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti. Preporučujemo našim korisnicima da pri izradi lozinke za korisnički račun kombiniraju velika i mala slova te brojeve kako bi sama lozinka bili sofisticiranija i teža za probijanje. Po registraciji kupac pristupa svojim podacima kroz svoj račun na web shopu https://premium-box.hr/ unutar kojeg ima nekoliko pogodnosti kao registrirani korisnik (program vjernosti, povijest narudžbi i sl).

Prilikom kupovine na web shopu https://premium-box.hr/ bez registracije prikupljamo samo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

Korisnik naših web stranica i web shopa može izabrati želi li primati promotivne poruke ili ne, davanjem privole za primanje novosti (newslettera) neovisno o tome da li se registrirao na stranici ili ne.

Za deaktivaciju Vašeg računa na web shopu https://premium-box.hr/ možete nas kontaktirati na e-mail info@premium-box.hr. U tom slučaju podaci će se čuvati u sustavu web shopa dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i EMPRESA VENTA.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ako korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost , ista neće moći biti provedena.

EMPRESA VENTA podatke kreditnih kartica, kao i bilo koje podatke takvog tipa, ne pohranjuje niti vrši obradu na web stranicama nego na zaštićenim stranicama online procesora naplate kartica (payment gateway) na kojima se sve vrši putem enkripcije i nama kao tvrtki ti podaci nisu vidljivi u izvornom obliku. Vi kao korisnik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu no ti podaci nisu na našim serverima niti unutar našeg softwarea. Savjetujemo Vam da pročitate kako te stranice obrađuju i evidentiraju takvu vrstu Vaših podataka.

EMPRESA VENTA automatski prikuplja osobne podatke s Vašeg računala, a postoje i situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na našu internetsku stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu našim stranicama koje su Vam prikazane.

3) ZAPOSLENICI I SURADNICI

EMPRESA VENTA prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne/ugovorne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo, podatke o broju računa (IBAN), potpis i sl.

4) DOBAVLJAČI I NAŠI POSLOVNI PARNERI

Od dobavljača i drugih klijenata odnosno suradnika i poslovnih partnera prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza.

5) NATJEČAJNI POSTUPAK

Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje EMPRESA VENTA prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju. Obrada se temelji na osnovi privole u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka. O svemu ćemo Vas obavijestiti prilikom otvaranja natječajnog postupka.

6) PRIMANJE OBAVIJESTI O NAŠIM USLUGAMA I PROIZVODIMA (NEWSLETTER)

Od pretplatnika na naš newsletter, u svrhu obavještavanja o našim novim proizvodima te pogodnostima koje možete ostvariti, prikupljamo podatak kao što je e-mail adresa. Obrada ove kategorije podataka temelji se na privoli ili na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za kontrolu i osiguranje visokog standarda kvalitete naših usluga i proizvoda, a time i postizanje Vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o našim proizvodima i uslugama kojima možete ostvariti dodatne uštede i povećati zadovoljstvo našim uslugama.

7) OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA I ODGOVARANJE NA ZAHTJEV KUPACA I KORISNIKA

Prilikom obrade Vaših zahtjeva za zaštitom prava doći će do obrade Vaših osobnih podataka kao što je ime, prezime, OIB, ili adresa. Podatke moramo obraditi kako bismo izvršili obveze koje proizlaze iz važećih propisa.

KOJA SU VAŠA PRAVA U SMISLU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA?

EMPRESA VENTA poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažurnost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati EMPRESA VENTA slanjem elektroničke pošte na e-mail info@premium-box.hr.

Vaša prava, koja u bilo kojem trenutku možete ostvariti, su sljedeća:

 1. Pravo na pristup

  Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se vaši osobni podaci obrađuju ostvariti pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, tijela ili kategorije tijela s kojima Vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo na pristup. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 2. Pravo na ispravak

  Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.  Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
 3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

  Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Možete tražiti od voditelja obrade da zaustavi obradu ili brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, voditelj obrade bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 4. Pravo na ograničenje obrade

  Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim procesima ili u potpunosti. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe. Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 5. Pravo na prigovor

  Pod određenim uvjetima, imate pravo u bilo kojem trenutku postaviti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke. Imate pravo podnijeti prigovor na način kako koristimo Vaše podatke. Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 6. Pravo na prenosivost podataka

  Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje se nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te osobne podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja. Ukoliko se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od EMPRESA VENTA prijenos podataka drugom izvršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku ovih Pravila. Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili Vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

GDJE SE ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI I TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA?

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

EMPRESA VENTA će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što EMPRESA VENTA razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Ukoliko Vas zanimaju određeni rokovi čuvanja podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

EMPRESA VENTA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji nas obvezuje na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Dakle, EMPRESA VENTA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

RAZMJENJUJE LI EMPRESA VENTA PODATKE S TREĆIM STRANAMA?

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo učiniti dostupnima našim klijentima i partnerima. Takvo postupanje je ponekad nužno radi ispunjenja svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, a s kojom vas upoznajemo u ovoj Izjavi o privatnosti i sigurnosti.

Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade, primjerice za slanje e-mailova i newslettera. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

EMPRESA VENTA surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

EMPRESA VENTA kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između EMPRESA VENTA i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju EMPRESA VENTA vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske.

EMPRESA VENTA koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije te smo Vas dužni obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti Vaše podatke u Sjedinjene Američke Države gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ističemo kako je zakonom je zabranjeno davanje Vaših osobnih podataka bilo kojoj trećoj osobi protivno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka, te kako postupamo u skladu s time.

Prilikom prijenosa podataka strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Stalo nam je do zaštite Vaših osobnih podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu Vaše zaštite. Privremeno prijenos podataka u odnosu na pružatelje usluga Google i Facebook vršimo na temelju pristanka ispitanika na predloženi prijenos pri čemu uvijek napominjemo da postoje rizici u donosu na takve prijenose zbog nepostojanja odluke o primjerenosti i odgovarajućih zaštitnih mjera od strane Google Ireland Ltd. i Facebook Ireland Ltd. kao samostalnih voditelja obrade.

EMPRESA VENTA će poslati posebnu obavijest Korisnicima odnosno Kupcima u slučajevima:

 • da je prijenos podataka nužan za izvršavanje ugovora ili provedbu predugovornih mjera na zahtjev ispitanika;
 • da je prijenos nužan radi sklapanja ili izvršavanja ugovora sklopljenog u interesu Vas kao Kupca odnosno Korisnika, između nas kao voditelja obrade i druge fizičke ili pravne osobe;
 • da je prijenos nužan za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pojedinih pravnih zahtjeva.

O svim poduzetim mjerama ćemo Vas dodatno i pravovremeno obavještavati te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime EMPRESA VENTA, na primjer za potrebe marketinga, dostave, financija, oglašavanja, usluge naplate dospjelih tražbina, pravne usluge i druge usluge u EMPRESA VENTA, a bez kojih ne bismo mogli osigurati na adekvatan način izvršavanje naših obveza i ugovorenih usluga. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom. Uz sve, ne morate brinuti jer se redovnim revizijama provjerava usklađenost naših partnera sa važećim propisima Republike Hrvatske.

U slučaju promjene vlasničke strukture, moguće je da EMPRESA VENTA prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja tvrtke.

RAZDOBLJE I MJESTO POHRANE PODATAKA

Razdoblje pohrane osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke zadržavamo tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama Vaših osobnih podataka. Dakle, moramo Vas obavijestiti kako u određenim situacijama nećemo moći obrisati Vaše podatke jer nas na čuvanje obvezuju drugi važeći propisi Republike Hrvatske.

Vaše osobne podatke zadržavamo, u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, sve do pravomoćnog okončanja postupka ili, ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

DRUGE WEB STRANICE

Ova Izjava o privatnosti i sigurnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje EMPRESA VENTA prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://premium-box.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

EMPRESA VENTA nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana. Više o pravilima privatnosti trećih strana možete pročitati na njihovim stranicama.

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy

LINKEDIN ONLINE

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

KORIŠTENJE INTERNET KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bi održao web stranicu i osigurao njezinu funkcionalnost, EMPRESA VENTA koristi tehnologiju uobičajeno poznatu kao „kolačići“.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na Vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite određenu web stranicu. Pomoću kolačića, web mjesto može pamtiti Vaše radnje i postavke (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druge postavke povezane s prikazom) tijekom zadanog vremena, tako da ih ne morate ponovno unositi svaki put kada se vratite na istu stranicu ili pregledavate različite ostale stranice istog web-a. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, na primjer JavaScript ili Flash tehnologija. Zahvaljujući kolačićima na našoj stranici, možete pretraživati sadržaj bez poteškoća i bit će Vam prikazani rezultati koji su relevantni za Vas.

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije naše web stranice i web shopa u punom opsegu.

Više o kolačićima možete pročitati u našim Općim uvjetima poslovanja (Uvjetima korištenja web stranice i web shopa).

KORIŠTENJE GOOGLE ANALYTICS ALATA

Za statističku analizu i mjerenje učinkovitosti Internetske stranice https://premium-box.hr/ koristimo Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti te povezane Google usluge.

Više o Googleovim pravilima o privatnosti možete saznati na poveznici: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge i treće strane koje imaju zasebna pravila o privatnosti, međutim, u skladu s propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, EMPRESA VENTA je dužan obavijestiti svoje korisnike o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim fizičkim i pravnim osobama.

EMPRESA VENTA ne može u potpunosti utjecati na obradu podataka od strane Google-a u sklopu Vašeg korištenja njihovih usluga. Pažljivo pročitajte odjeljke ovih pravila da biste saznali kako Google obrađuje Vaše osobne podatke.

Podaci koje Google prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži uključujući ime operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Osim toga, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google-ovim uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke web zahtjeva ispitanika.

Google prikuplja podatke kada Google-ova usluga na Vašem uređaju kontaktira Google-ove poslužitelje – na primjer, kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava automatska ažuriranja. Ako koristite Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, Vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje kako bi pružio informacije o uređaju i povezao se s njihovim uslugama. To uključuje informacije kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o padu i aplikacije koje ste instalirali.

Detaljno o korištenim Google i drugim kolačićima pročitajte u Pravilima korištenja kolačića.

NAČELO PRAVEDNOSTI

EMPRESA VENTA se u svome poslovanju pridržava pravednosti i iskrenosti u svakom vidu interakcije s korisnicima svoje web stranice.

JAMSTVA I DEMANTIJI

Vlasnik ove internet stranice poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove internet stranice. Vlasnik ove internet stranice time isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja sadržaja navedenog na ovoj web stranici, odnosno web shopu, kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove internet stranice.

ODGOVORNOST

EMPRESA VENTA i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime nemaju nikakve odgovornosti za izravne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo kakve akcije koje poduzimamo ili ne poduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.

EMPRESA VENTA i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavati materijale i usluge dostupne na ovoj web stranici niti dostavljati povezane ispravke, nadopune ili objave. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promjeni bez obavijesti.

Nadalje, EMPRESA VENTA ne prihvaća odgovornost za bilo koji gubitak prouzročen virusima koji mogu zaraziti vaš kompjuter ili bilo koju drugu vašu imovinu kroz upotrebu, pristup ili skidanje bilo kojeg materijala s ove web stranice. Ukoliko odlučite skidati materijal s ove web stranice, činite to na vlastitu odgovornost.

STUPANJE NA SNAGU I PROMJENA PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

EMPRESA VENTA zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila te će isti biti objavljeni na web stranici. U slučaju da promjena u velikoj mjeri utječe na Vaša prava ili predstavlja rizik u odnosu na ostvarivanje Vaših prava, o promjenama ćemo Vas obavijestiti i na drugi, ovisno o konkretnoj situaciji, najadekvatniji način.

Loading...